Powstaniec 2014

Powrót do albumu Pociągi specjalne

Ol49-69

Taki widok poprawia humor pomimo konieczności wczesnego opuszczenia leża w dzień wolny

Ol49-69
Tłoki - Rostarzewo
27.12.2014