Powstaniec 2014

Powrót do albumu Pociągi specjalne

Ol49-69

Mała zmiana klimatu: z ośnieżonych pól i lasów przenosimy się do Lubonia, gdzie pociąg retro wtacza się na bocznicę

Ol49-69
Luboń
27.12.2014