Ol49-69

Pociąg staje się jednym z obiektów zainteresowania zebranych tutaj licznie ludzi

Ol49-69
Luboń
27.12.2014

Album:
Powstaniec 2014