Powstaniec 2014

Powrót do albumu Pociągi specjalne

Ol49-69

Pociąg staje się jednym z obiektów zainteresowania zebranych tutaj licznie ludzi

Ol49-69
Luboń
27.12.2014