Ol49-69

Dość rzadkie w Wielkopolsce zjawisko: wjazd na stację z otwartą przepustnicą

Ol49-69
Gniezno Winiary
27.12.2014

Album:
Powstaniec 2014