Chabówka

Powrót do albumu Muzea i skanseny

Ty23-104

Nic to, zwiedzamy dalej. Ty23-104, jeden z trzech, które doczekały naszych czasów

Ty23-104
Chabówka
22.08.2004