Tp4-259

A to Tp4-259. Z tej, niegdyś licznej, serii również pozostały jedynie trzy egzemplarze

Tp4-259
Chabówka
22.08.2004

Album:
Chabówka