Ol49-69

Klasyczne ujęcie z nastawnią w Wierzbnie

Ol49-69
Wierzbno
14.02.2015

Album:
Amorek 2014