Px38-805

Rzeczony skyline Żnina majaczy na horyzoncie pod postacią sylwetki kościoła

Px38-805
Żnin - Rydlewo
07.03.2015

Album:
Wczesna wiosna na kolejce żnińskiej 2015