Px38-805

Skład pociągu w całej okazałości. Jak widać, kolekcja sprawnych wagonów towarowych na żnińskiej kolejce rośnie.

Px38-805
Żnin - Rydlewo
07.03.2015

Album:
Wczesna wiosna na kolejce żnińskiej 2015