Px38-805

Pociąg zbliża się do niezwykle klimatycznej stacyjki Rydlewo, a w tle powoli zaczyna się pojawiać komin cukrowni

Px38-805
Rydlewo
07.03.2015

Album:
Wczesna wiosna na kolejce żnińskiej 2015