Ty45-386

Tak wygląda Ty45-386. Przez uchylone drzwi dymnicy można dostrzec brak elementów przegrzewacza

Ty45-386
Chabówka
22.08.2004

Album:
Chabówka