Px38-805

Px38 podstawia się do składu by zaraz ruszyć w kolejny kurs.

Px38-805
Żnin
07.03.2015

Album:
Wczesna wiosna na kolejce żnińskiej 2015