Px38-805

Zdecydowanie wiosna się zbliża - na niebie raz poraz pojawiają się klucze ptaków wracających z zimowiska

Px38-805
Wenecja Muzeum
07.03.2015

Album:
Wczesna wiosna na kolejce żnińskiej 2015