Ol12-7

Może nie jest piękny... ale jaki interesujący! Chociaż w tym wypadku piękno jest rzeczą dyskusyjną

Ol12-7
Chabówka
22.08.2004

Album:
Chabówka