Ol49-44

Niedaleko stoją duże maszyny pasażerskie: Ol49-44...

Ol49-44
Chabówka
22.08.2004

Album:
Chabówka