Pt31-64

...jedna z dwóch zachowanych maszyn tej serii, Pt31-64...

Pt31-64
Chabówka
22.08.2004

Album:
Chabówka