Chabówka

Powrót do albumu Muzea i skanseny

OKl27-41

Ten sam parowozik przy lepszym, popołudniowym świetle.

OKl27-41
Chabówka
22.08.2004