Ty2-911

Kolejny czynny parowóz: Ty2-911, obecnie jeżdżący z tendrem beczkowym

Ty2-911
Chabówka
22.08.2004

Album:
Chabówka