Kp4-3772

Kp4-3772
Solinka - Żubracze
14.08.2015

Album:
Bieszczadzka Kolej Leśna - parowóz w ruchu turystycznym