Chabówka

Powrót do albumu Muzea i skanseny

Ol49-100

We wnętrzu hali stoi Ol49-100.

Ol49-100
Chabówka
22.08.2004