Chabówka

Powrót do albumu Muzea i skanseny

Tw53-2560

Cóż tam wystaje zza drzewa?

Tw53-2560
Chabówka
22.08.2004