Tw53-2560

To Tw53-2560, najcięższy istniejący w Polsce tendrzak wąskotorowy

Tw53-2560
Chabówka
22.08.2004

Album:
Chabówka