Tx26-427

I jeszcze jeden: Tx26-427. Ta maszyna jest przedstawicielem krótkiej serii parowozów budowanych w okresie międzywojennym dla wojska

Tx26-427
Chabówka
22.08.2004

Album:
Chabówka