HF 2665

Przed wejściem do budynku stoi jeszcze jeden ciekawy eksponat: pięcioosiowa "Haefka" oznaczona niegdyś jako Tw1-591

HF 2665
Chabówka
22.08.2004

Album:
Chabówka