Ełk

Powrót do albumu Muzea i skanseny

Ty2-1258, Ol49-9

Po drugiej stronie, wciąż jeszcze używanej, hali można zobaczyć więcej maszyn...

Ty2-1258, Ol49-9
Ełk
08.07.2004