Pt47-65, Ty42-24

Tak oto "petucha" prezentuje się na macierzystej stacji

Pt47-65, Ty42-24
Wolsztyn
29.04.2016

Album:
Wolsztyn 2016