Pt47-65

No i po paradzie. Przenosimy się do Moch.

Pt47-65
Nowawieś Mochy
30.04.2016

Album:
Wolsztyn 2016