Wolsztyn 2016

Powrót do albumu Parady parowozów

Ty42-24

Jakiś czas później do Moc zbliża się pyskowicki Ty42-24 z krótkim składem rzadkich wagonów 94A

Ty42-24
Nowy Solec - Nowawieś Mochy
30.04.2016