Seria Fablok WSABP HCP StEG CPL Han. Schw. FB Tubize ZNTK Piła ZNTK Wrocław Razem
Tr21 72 36 20 20 148
Ok22 185 5 190
Ty23 106 267 164 45 15 15 612
Os24 60 60
OKl27 122 122
Pu29 3 3
Pt31 110 110
OKz32 25 25
Pm36 2 2
Ty37 37 37
Ty45 170 258 428
Pt47 120 60 180
TKt48 115 84 199
Ol49 115 115
Ty51 232 232
Ok55 2 1 3
TKr55 1 1
Razem 1055 267 985 36 65 5 15 15 20 2 2 2467

Lata budowy poszczególnych serii:

Seria Lata budowy
Tr21 1922-1925
Ok22 1923-1934
Ty23 1923-1933
Os24 1926-1927
OKl27 1928-1933
Pu29 1930
Pt31 1932-1940
OKz32 1934-1936
Pm36 1937
Ty37 1937-1940
Ty45 1946-1951
Pt47 1947-1951
TKt48 1950-1957
Ol49 1951-1954
Ty51 1953-1957
Ok55 1954-1959
TKr55 1957

Uwagi:

Objaśnienie skrótów:

Źródło: B. Pokropiński "Parowozy normalnotorowe produkcji polskiej dla PKP i przemysłu", poprawki: T. Czarnecki