TKh 05353

"Ferrumka" na końcu (pozory mylą) składu transportowego do Pleszewa

TKh 05353
Pleszew Wąsk. - Pleszew Miasto
18.06.2016

Album:
Sobota pod parą na Pleszewskiej Kolei Lokalnej