Ty42-149

Tak obecnie prezentuje się Ty42-149, który jeszcze kilka lat temu stał zapomniany na zarastającej krzakami obrotnicy na terenie dawnej bydgoskiej parowozowni.

Ty42-149
Bydgoszcz Główna
08.01.2018

Album:
Ty42-149 - Bydgoszcz