Px48-1756

Px48-1756
Słupia Wielka - Środa Wąsk.
05.08.2018

Album:
Średzka Kolej Powiatowa - ruch turystyczny