Ol49-59

A mówią, że parowóz to wielka maszyna...

Ol49-59
Widzim Stary - Kębłowo
03.05.2019

Album:
Towosem po linii 371