252.008, 375.007

Dwie pospieszne maszyny z niezbyt odległych od siebie epok na przeciwko siebie. Radykalna różnica w konstrukcji nieźle pokazuje tempo rozwoju kolejnictwa w pierwszej połowie XX wieku.

252.008, 375.007
Praha
04.06.2019

Album:
Národní Technické Muzeum - Praga