Tyb4-1221

Następny "biały kruk" to parowóz Tyb4-1221 pochodzący z kolejki opalenickiej, na której służył od 1906 roku. Stamtąd trafił po II wojnie światowej do Ełku, a następnie do Białej Podlaskiej i Mławy, skąd został przewieziony do skansenu w Tarnowskich Górach. Ten parowóz jest starszy od wolsztyńskiej parowozowni!

Tyb4-1221
Tarnowskie Góry
06.10.2019

Album:
Tarnowskie Góry