Ty246-22

Wnętrze ogromnego paleniska "trumana". Brakuje tylko jednej rusztowiny

Ty246-22
Zduńska Wola Karsznice
21.10.2003

Album:
Karsznice