Ty246-22

Wnętrze tendra - widoczny mechaniczny podajnik węgla "stoker"

Ty246-22
Zduńska Wola Karsznice
21.10.2003

Album:
Karsznice