LKM 26004

LKM 26004
Maltanka
30.08.2020

Album:
Maltanka - dwa parowozy w ruchu