Px48-1756

Tak wygląda postój "na przystanku" Annopole, gdy wagonów jest więcej niż 3

Px48-1756
Annopole
23.05.2021

Album:
Otwarcie sezonu 2021 na Średzkiej Kolei Powiatowej