TKt48-191

Tekatka podstawia się do oczekującego nań w skansenie składu retro

TKt48-191
Chabówka
22.08.2004

Album:
Chabówka - Mszana Dolna 22.08.2004