Tx26-422

Tx26-422 (typ Pińczów), pochodzi z kolejki jędrzejowskiej, później pracował na kolejach bydgosko-wyrzyskich, a w 1978 roku znalazł się w Wenecji.

Tx26-422
Wenecja
03.06.2006

Album:
Wenecja