Pacific

Ten cudaczny Pacific, mimo swojego "zabawkowego" rodowodu (zbudowany na Wystawę Kolonialną w Brukseli do wożenia zwiedzających), udowodnił swoją przydatność między innymi na kolejach cukrowniczych.

Pacific
Wenecja
03.06.2006

Album:
Wenecja