TKt48-191

Maszyna wygląda świetnie - niepokoi tylko dziwny świst sprężarki

TKt48-191
Mszana Dolna
22.08.2004

Album:
Chabówka - Mszana Dolna 22.08.2004