T1-009

Mały parowozik T1-009 (Orenstein & Koppel 12595/1935). Przed wojną pracował na kolejach budowlanych...

T1-009
Wenecja
03.06.2006

Album:
Wenecja