531

Pochodzi on z Cukrowni Nakło, gdzie przepracował aż 75 lat!

531
Wenecja
03.06.2006

Album:
Wenecja