Ty2-64

Parowóz w (post)kolejowym krajobrazie.

Ty2-64
Toruń Kluczyki
14.08.2005

Album:
Ty2-64