Px48-1919

Wyjazd poza stację osobową. Widać, że kiedyś na wąskim torze w Witkowie działo się zdecydowanie więcej.

Px48-1919
Witkowo
19.05.2007

Album:
Gnieźnieńska KW - otwarcie sezonu turystycznego 19.05.2007