Px48-1785

Po oblocie składu udajemy się w drogę do Wielichowa...

Px48-1785
Stare Bojanowo
07.10.2006

Album:
Śmigiel - St. Bojanowo - Wielichowo 07.10.2006