Px38-805

Po przebiciu się przez tłumy przybyłe na festiwal archeologiczny, łapiemy pociąg na początku ostatniego szlaku przed Gąsawą

Px38-805
Biskupin - Gąsawa
17.09.2006

Album:
Pociąg ze Żnina do Gąsawy 17.09.2006