Px38-805

... i wreszcie u celu. Tu następuje oblot składu.

Px38-805
Gąsawa
17.09.2006

Album:
Pociąg ze Żnina do Gąsawy 17.09.2006